Najdete nás i na MALL.CZ

Obchodní podmínky

 

Obchod SimpleSmile dodává pouze produkty nejvyšší jakosti.

Objednávky přijaté do 13:00, odesíláme ještě týž den a Vy zboží zpravidla obdržíte následující pracovní den.

Toto jsou aktuální obchodní podmínky pro internetový obchod simplesmile.cz
 
Úvodní ustanovení
 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností BeconfiDent Czech s.r.o. se sídlem v Brně, Leitnerova 975/30, PSČ 602 00, IČO: 29352959, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 74561, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.simplesmile.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. 
 2. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně se použijí i na koupi zboží prostřednictvím telefonu.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či telefonu. 
 2. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě nebo prostřednictvím telefonu návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 10 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem, popřípadě prostřednictvím SMS zpráv.
 3. V případě, kdy objednávka s platbou převodem na účet není kupujícím do 10 dní uhrazena, má prodávající právo tuto objednávku bez dalšího zrušit a kupujícího o tomto faktu nemusí informovat.
 4. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu v domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.

 

Odstoupení bez udání důvodu

 1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží, nebo jeho poslední části. U produktů na bělení zubů značky beconfiDent je tato lhůta prodloužena na 60 dní.
 2. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu reditelka@simplesmile.cz
 3. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. Zákazník má nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží. 
 4. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu BeconfiDent Czech sro, Leitnerova 975/30, 60200 Brno. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.
 6. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků na zakázku nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků, bělení zubů, zubních dlah, zubních past a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou nebo dutinou ústní.

 

Reklamace

 1. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání bezvadného zboží nebo opravy vadného zboží. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.
 3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Dále za Vadu zboží nelze považovat účinek zboží nižší, než jaké je očekávání zákazníka. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail reditelka@simplesmile.cz nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle +420 605 449 156. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu BeconfiDent Czech sro, Leitnerova 975/30, 60200 Brno.
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky. 
 6. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit s okamžitou platností od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
 7. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

 

Způsob platby a dodání

 1. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené upozorněn. Platba je pro maloobchodní koncové zákazníky možná pouze v měně CZK.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.
 3. Platby převodem na účet od firemních zákazníků s bankovními účty v zahraničí mohou být spojeny s různými bankovními poplatky, které nejsme schopni předem definovat, prosíme proto, abyste v takovém případě posílali platbu vždy pouze v měně CZK a s poplatky nastavenými jako "naše" nebo "our". Jen tak se vyhnete možnému dodatečnému doúčtování bankovních nákladů s převodem spojených. Doporučujeme vám využívat bezpečnou platbu kartou nebo dobírkou, kde nejsou žádné bankovní poplatky účtovány, ani při dodání do ciziny a při zahraniční platbě.
 4. Pokud budete jakožto firemní zákazník preferovat platbu v měně EUR, vždy nás předem kontaktujte, abychom pro Vás připravili příslušnou zálohovou fakturu a správné platební údaje.

 

Další informace

 1. Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy,a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník, například z Heureka.cz. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.
 3. Obecné informace
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem
  č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes
  e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Brno. 
 7. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 8. Zákazník akceptací těchto VOP potvrzuje, že souhlasí s elektronickým zasíláním daňových a dalších dokladů ve formátu PDF. Tyto doklady mají dle českých daňových zákonů stejnou platnost jako doklady zasílané ve fyzické podobě. Takto zasílané doklady nemusejí být dle zákona opatřeny ani razítkem společnosti ani podpisem žádné fyzické osoby.

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                 beconfiDemt Czech sro, Bezručova 22, 602 00 Brno, paní Kateřina Horáková, Tel. ‭+420 732 595 500‬

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

Telefon:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti [BUDE DOPLNĚNO](„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: